Aanschaf-btw personenauto niet aftrekbaar

Aanschaf-btw personenauto niet aftrekbaar

Op 16 september 2014 is een uitspraak van Hof Den Haag gepubliceerd over de aftrek van inkoop-btw in verband met de aankoop van een personenauto.

Feiten

Belanghebbende is een fiscale eenheid van een dga en zijn twee bv’s. De dga is naar aanleiding van het dga-arrest van de Hoge Raad aangemerkt als btw-ondernemer en met zijn twee bv’s opgenomen in een fiscale eenheid.

De dga heeft in december 2007 een personenauto gekocht. De inkoop-btw heeft belanghebbende via de aangifte over december 2007 in aftrek gebracht. Tot 5 januari 2008 staat het kenteken van de auto op naam van een andere bv. Het kenteken is op 5 januari 2008 op naam van de dga gezet. Met ingang van 5 januari 2008 is de auto verzekerd op naam van belanghebbende en wordt voor de auto motorrijtuigenbelasting betaald.

De inspecteur heeft de in aftrek gebrachte btw nageheven. Uit het Europese arrest Van der Steen volgt dat de dga geen btw-ondernemer (meer) is en daarom geen deel (meer) uitmaakt van belanghebbende, vooral ook doordat de auto niet is geleverd in december 2007 maar in januari 2008.

Hof

Naar het oordeel van het Hof heeft de rechtbank met juistheid geoordeeld, dat de btw die in rekening is gebracht bij de aankoop van de auto niet voor aftrek in aanmerking komt. Het Hof is verder van oordeel dat het rechtszekerheidsbeginsel noch enig ander nationaal of unierechtelijk beginsel meebrengt dat belanghebbende ook nog vanaf de datum van het arrest Van der Steen (18 oktober 2007) mag aannemen dat de dga deel uitmaakt van de fiscale eenheid. Het door de rechtbank aangehaalde besluit van de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van het Van der Steen-arrest biedt geen houvast voor een andere opvatting.

Slot

De uitspraak heeft het hof is het gevolg van het Van der Steen-arrest. Blijkbaar is in hoger beroep niet de stelling ingenomen dat de dga toch deel kan uitmaken van de fiscale eenheid, gelet op Europese jurisprudentie. Uit die Europese jurisprudentie volgt dat niet-ondernemers op basis van Europese btw-wetgeving deel kunnen uitmaken van een fiscale eenheid, als aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan.

Indien u vragen heeft over auto’s en btw neem dan gerust contact op met Zeker Fiscaal via 0487-51 02 89.

Publicatiedatum: 22 september 2014


Deel dit nieuwsbericht