Afdrachtvermindering onderwijs blijft tot Kamervragen leiden

Afdrachtvermindering onderwijs blijft tot Kamervragen leiden

Eerder hebben we bericht dat minister Bussemaker van OCW op 3 november 2014 Kamervragen over de afdrachtvermindering onderwijs heeft beantwoord. Ook aan de staatssecretaris van FinanciĆ«n zijn in het kader van het Belastingplan 2015 vragen over deze afdrachtvermindering gesteld in relatie tot de naheffingen die de Belastingdienst heeft opgelegd.

 

De staatssecretaris geeft in de Kamerbrief van 7 november 2014 aan dat het in het kader van de afdrachtvermindering onderwijs moet gaan om het volgen van het gehele onderwijsprogramma dat onderdeel uitmaakt van de beroepspraktijkvorming. Dat betekent dat als alleen een onderdeel van dit onderwijsprogramma wordt gevolgd, er niet is voldaan aan de eisen die voor de afdrachtvermindering onderwijs gelden en de afdrachtvermindering voor dat onderdeel niet kan worden toegepast. Dit staat geheel los van de kwaliteit van het betreffende onderdeel van het onderwijsprogramma. Anders gezegd: als een door een ROC verzorgde module van een onderwijsprogramma voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen op onderwijsgebied, is er voor de Inspectie van het Onderwijs geen aanleiding tot handelen, maar voor toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs kwalificeert de onderwijsmodule niet, omdat er geen sprake is van een volledig onderwijsprogramma.

Publicatiedatum: 08 November 2014


Deel dit nieuwsbericht