Afspraken met Duitsland en België over grensarbeid tijdens de coronacrisis verlengd tot 1 april 2021

Afspraken met Duitsland en België over grensarbeid tijdens de coronacrisis verlengd tot 1 april 2021

Wanneer grensarbeiders door de maatregelen die zijn getroffen vanwege die coronacrisis thuis werken (thuiswerkers) of  noodgedwongen thuis blijven (thuiszitters), terwijl ze wel doorbetaald krijgen, kan dit gevolgen hebben voor waar belasting en sociale zekerheidspremies zijn verschuldigd. Mogelijk wordt het inkomen dan niet meer aan het werkland toegerekend, maar (deels) aan het woonland.

Eerder hebben we bericht dat Nederland met Duitsland en België nadere afspraken heeft gemaakt over de fiscale en sociaal zekerheidsrechtelijke behandeling van thuiswerkdagen tijdens de coronacrisis. Deze afspraken golden tot 1 januari 2021, maar zijn recent verlengd tot 1 april 2021 zowel voor Duitsland als België, zo blijkt uit de publicaties in de Staatscourant van 31 december 2020.


Publicatiedatum: 02 January 2021


Deel dit nieuwsbericht