Afstandsverkopen: totdat het drempelbedrag wordt overschreden is plaats van levering de plaats waar de verzending of het vervoer aanvangt

Afstandsverkopen: totdat het drempelbedrag wordt overschreden is plaats van levering de plaats waar de verzending of het vervoer aanvangt

Op 26 juni 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waaruit volgt dat de regeling van afstandsverkopen pas van toepassing is, als de daarvoor geldende drempel wordt overschreden.

Feiten
X B.V. (hierna: X) handelt vanuit Nederland in kleding en bijbehorende accessoires. Deze artikelen worden onder meer via een webwinkel verkocht. De inspecteur heeft aan X over het tijdvak 1 januari 2010 tot en met 31 maart 2010 een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd en daarbij een boete opgelegd. Daarnaast heeft de inspecteur een boete opgelegd over het tijdvak 1 april 2011 tot en met 30 juni 2011.

Hoge Raad
Ingevolge de regeling van afstandsverkopen worden goederen voor de btw geacht te zijn geleverd in het EU-land van bestemming en niet in het EU-land van vertrek. De regeling van afstandsverkopen is niet van toepassing voor zover de vergoedingen voor de levering van de goederen vanuit Nederland naar Duitsland in het lopende kalenderjaar niet meer belopen dan € 100.000, mits het totaal van die vergoedingen in het voorafgaande kalenderjaar niet meer heeft belopen dan € 100.000. 

Totdat het drempelbedrag wordt overschreden, is de plaats van levering de lidstaat waar de verzending of het vervoer aanvangt. Pas wanneer de drempel wordt overschreden is de plaats van levering de lidstaat van aankomst van de goederen.
Aangezien het hof –in cassatie onbestreden– heeft vastgesteld dat het totale bedrag van de afstandsverkopen met bestemming Duitsland in het eerste kwartaal van 2010 niet meer is geweest dan het drempelbedrag van € 100.000, is de regeling van afstandsverkopen op die verkopen niet van toepassing. De Hoge Raad verklaart het beroep van X in cassatie ongegrond.

Slot
Ondernemers die zich bezighouden met leveringen van goederen aan particulieren in andere lidstaten, zoals webshops en postorderbedrijven moeten zich bewust zijn van de regeling van afstandsverkopen. Indien zij de voor een lidstaat geldende drempel, die kan variëren van € 35.000 tot € 100.000, overschrijden, moeten zij er rekening mee houden dat geen btw is verschuldigd in de lidstaat van vertrek van de goederen, maar in de lidstaat van bestemming. Er zal dan registratie in die lidstaat moeten plaatsvinden of een fiscaal vertegenwoordiger in die lidstaat moeten worden ingeschakeld om aan de aldaar geldende btw-verplichtingen te voldoen. 

Publicatiedatum: 29 juni 2015


Deel dit nieuwsbericht