Autobrief II gepresenteerd

Autobrief II gepresenteerd

In Nederland kennen we verschillende belastingen ter zake van de aanschaf en het gebruik van een auto. Het primaire doel van deze autobelastingen is de financiering van overheidsuitgaven. De autofiscaliteit kenmerkt zich echter ook door (fiscale) prikkels voor economische groei of milieu- en klimaatdoelen.

Op 19 juni 2015 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de Autobrief II naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Autobrief II doet hij voorstellen betreffende de autobelastingen voor in eerste aanleg de periode 2017 – 2020. De hoofdlijnen van de Autobrief II bestaan uit: 

  • Het verlagen van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor reguliere personenvoertuigen met gemiddeld 2%; dit wordt mede mogelijk gemaakt door een verhoging van de MRB van de meest vervuilende dieselpersonen- en dieselbestelauto’s
  • Zuinige personenauto’s in het kleine en middensegment worden minder zwaar belast
  • Het verlagen het algemene bijtellingspercentage van 25 naar 22
  • Het verminderen het aantal bijtellingscategorieën stapsgewijs van vier naar twee
  • Voor nulemissie-auto’s tot een catalogusprijs van € 50.000 blijft de bijtelling 4%
  • Het verlagen van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) geleidelijk tot 2020 met gemiddeld 12%
  • De fiscale stimulering van nulemissie-auto’s blijft, maar die van plug-in hybridevoertuigen wordt verminderd

Dit heeft de volgende gevolgen:

Nulemissie-auto’s

– blijven profiteren van een bijtellingspercentage van 4 tot een catalogusprijs van € 50.000. Het deel van de catalogusprijs boven € 50.000 komt vanaf 2019 in het algemene bijtellingspercentage van 22 te vallen. Voor voertuigen die elektrisch rijden op waterstof geldt deze beperking niet;

– behouden de vrijstelling in de MRB en BPM.

Plugin hybride auto’s

– worden in de bijtelling stapsgewijs meer en meer als reguliere auto’s behandeld;

– worden in de MRB en de BPM ook meer en meer als reguliere auto’s behandeld.

Reguliere auto’s

– worden bij aanschaf minder zwaar belast, vooral als het zuinige auto’s betreft;

– krijgen een lager bijtellingspercentage (van 25 naar 22);

– worden in de MRB iets goedkoper door een lagere MRB, met uitzondering van de meest vervuilende dieselauto’s.

 De bijtellingstarieven in een tabel:

 

2016

2017

2018

2019

2020

Nulemissie

4%

4%

4%

4%

4%

PHEV (1-50 gr/km)

15%

17%

19%

22%

22%

Zuinig (51-106 gr/km)

21%

22%

22%

22%

22%

Overig (> 106 gr/km)

25%

22%

22%

22%

22%

 

Er moet nog een lange wetgevingstraject worden doorlopen wil het hele pakket, dat budgettair neutraal binnen het autodomein zou zijn, in werking treedt. De concrete voorstellen zullen worden opgenomen in een wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit wetsvoorstel dit najaar aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
 

Publicatiedatum: 23 juni 2015


Deel dit nieuwsbericht