Beantwoording Kamervragen btw-tarief dirigenten

Beantwoording Kamervragen btw-tarief dirigenten

De staatssecretaris van Financiën heeft op 11 september 2014 Kamervragen beantwoord over het btw-tarief voor dirigenten.

De staatssecretaris beantwoordt onder andere vragen over wanneer het 6%-tarief geldt voor dirigenten en wanneer niet. Voor repetities die samenhangen met en noodzakelijk zijn voor optredens die door het publiek kunnen worden beluisterd of aanschouwd, geldt het 6%-tarief voor uitvoerende kunstenaars. Voor de toepassing van dit 6%-tarief is niet relevant of de repetities worden geleid door een vaste of een ingehuurde (invallende) dirigent. Dat de dienst van een vaste dirigent bestaande in het leiden van repetities valt onder het 6%-tarief wanneer die repetities samenhangen met en noodzakelijk zijn voor optredens, zal worden opgenomen in een nieuw besluit over goederen en diensten waarvoor het 6%-tarief geldt dat binnenkort in de Staatscourant zal worden gepubliceerd. Voor het leiden van repetities die niet samenhangen met en noodzakelijk zijn voor optredens die door het publiek kunnen worden beluisterd of aanschouwd, geldt het 21%-tarief. Voor de toepassing van het 21%-tarief is niet relevant of de repetities worden geleid door een vaste of een ingehuurde (invallende) dirigent.

Tevens geeft de staatssecretaris aan dat voor de toepassing van het 6%-tarief voor uitvoerende kunstenaars er geen verschil in behandeling is tussen repetities die samenhangen met en noodzakelijk zijn voor de optredens van musici en dirigenten.

De staatssecretaris zet verder uiteen op welke wijze en op basis van welke maatstaven de Belastingdienst artistiek inhoudelijk toetst of een repetitie in dienst van een optreden staat of als “vrijetijdsbesteding” kan worden aangemerkt.

Ten slotte beantwoordt de staatssecretaris de vraag of de regels die gelden voor dirigenten tevens en op dezelfde wijze gelden voor de begeleiders van koren. Als een begeleider dezelfde prestatie verricht als een dirigent, te weten het leiden van repetities die samenhangen met en noodzakelijk zijn voor de optredens van koren, dan geldt ook daarvoor het verlaagde btw-tarief voor uitvoerende kunstenaars. Als een begeleider andere prestaties verricht dan is daarop het algemene btw-tarief van toepassing.

Publicatiedatum: 14 september 2014


Deel dit nieuwsbericht