Beantwoording van Kamervragen over afdrachtvermindering onderwijs in relatie deelkwalificaties

Beantwoording van Kamervragen over afdrachtvermindering onderwijs in relatie deelkwalificaties

Op 27 januari 2015 heeft staatssecretaris Wiebes van FinanciĆ«n mede namens de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap een Kamerbrief verstuurd in antwoord op vragen naar aanleiding van de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 16 december 2014. In deze zaak werden de standpunten die de Belastingdienst inneemt met betrekking tot de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs bij het volgen van deelkwalificaties van tafel geveegd.

 

In de Kamerbrief geeft de staatssecretaris aan dat hij voornemens is om cassatieberoep in te stellen tegen deze uitspraak. Tegelijkertijd geeft de staatssecretaris aan dat hij niet voornemens is om uitzonderingen te maken voor bedrijven waarvan de naheffingsaanslagen reeds onherroepelijk vaststaan en die schade hebben geleden als gevolg van de stellingname van de Belastingdienst.

 

Mocht uit het uiteindelijke arrest van de Hoge Raad blijken dat een naheffingsaanslag tot een te hoog bedrag is opgelegd, dan zal in overeenstemming met onderdeel 21 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht van 7 januari 2015, Staatscourant 2015, nr.959, op verzoek vermindering van de belastingaanslag plaatsvinden indien deze aanslag op de datum van het arrest nog niet onherroepelijk vaststond.

Publicatiedatum: 27 januari 2015


Deel dit nieuwsbericht