Belangrijkste maatregelen uit het voorstel tot belastingherziening

Belangrijkste maatregelen uit het voorstel tot belastingherziening

Staatssecretaris Wiebes  van Financiën heeft op 19 juni 2015 de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin de hoofdlijnen van de belastingherziening, die het kabinet op Prinsjesdag wil presenteren, uiteen zijn gezet. Doel van de belastingherziening is naast een vereenvoudiging van het stelsel de verlaging van de kosten op arbeid. De belastingwetgeving moet begrijpelijker worden voor burgers en bedrijven en beter uitvoerbaar voor de Belastingdienst. Voor wat betreft de verlaging van de lasten op arbeid noemt de staatssecretaris reeds de volgende maatregelen:

 

  • de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) ‘krijgt een impuls’, verhoging van kinderopvangtoeslag om de arbeidsparticipatie van werkende ouders met jonge kinderen te bevorderen;
  • een gericht loonkostenvoordeel die het voor werkgevers aantrekkelijker moet maken mensen met lage inkomens aan te nemen;
  • ‘intensivering van de arbeidskorting’ voor inkomens tot ongeveer € 50.000;
  • verlaging van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf met circa 2%-punt;
  • inkomengrens van het toptarief wordt verhoogd waardoor vanaf een hoger inkomen het tarief van 52% wordt betaald;
  • volledige afbouw van de algemene heffingskorting.

Andere maatregelen zien op de herziening van de autobelastingen waarover we eerder berichtten in het kader van Autobrief II en de hervorming van de vermogensrendementsheffing in box 3.

Publicatiedatum: 29 juni 2015


Deel dit nieuwsbericht