Btw-richtlijn gewijzigd in verband met tijdelijke btw-verleggingsregeling voor bepaalde goederen en diensten

Btw-richtlijn gewijzigd in verband met tijdelijke btw-verleggingsregeling voor bepaalde goederen en diensten

Per 15 augustus 2013 is de btw-richtlijn 2006/212/EG door inwerkingtreding van richtlijn 2013/43/EU gewijzigd. Gelet op de ernst van de btw-fraude wordt het de lidstaten toegestaan om, op tijdelijke basis (minimumperiode van twee jaar), voor bepaalde categorieën goederen en diensten een btw-verleggingsregeling toe te passen. Het betreft:

  • De levering van mobiele telefoons;
  • de levering van geïntegreerde schakelingen zoals microprocessoren en centrale verwerkingseenheden, vóórdat deze in een eindproduct zijn ingebouwd;
  • de levering van gas en elektriciteit aan belastingplichtige wederverkopers;
  • de levering van gas- en elektriciteitscertificaten;
  • het verstrekken telecommunicatiediensten;
  • de levering van spelconsoles, tablet-pc’s en laptops;
  • granen en industriële gewassen, met inbegrip van oliehoudende zaden en suikerbieten, die in principe, in de staat waarin zij zich bevinden, niet zijn bestemd voor eindverbruik;
  • ruwe en half afgewerkte metalen, met inbegrip van edele metalen, wanneer zij niet onder bepaalde bijzondere regelingen vallen.

De wijziging van de btw-richtlijn via richtlijn 2013/43/EU is van toepassing tot en met 31 december 2018.

In Nederland geldt sinds 1 april 2013 onder omstandigheden al een btw-verleggingsregeling voor mobiele telefoons, laptops en enkele andere elektronische apparaten.

Publicatiedatum: 30 augustus 2013


Deel dit nieuwsbericht