Btw-vrijstelling Passend Onderwijs gecontinueerd

Btw-vrijstelling Passend Onderwijs gecontinueerd

In verband met de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiën en OCW destijds besloten dat tot 1 augustus 2016 bij wijze van overgangsmaatregel een btw-vrijstelling geldt voor bepaalde werkzaamheden van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en van scholen die deel uit maken van deze samenwerkingsverbanden.

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft tijdens het algemeen overleg van de Tweede Kamer over het Passend Onderwijs, waarvan het verslag op 15 juli 2015 is gepubliceerd, toegezegd dat ook na afloop van de overgangsregeling per 1 augustus 2016 de wettelijke taken van samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs vrijgesteld blijven van btw. Het ministerie van Financiën zal dit nader uitwerken en zal de nadere regeling met Prinsjesdag aankondigen.
Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Publicatiedatum: 10 augustus 2015


Deel dit nieuwsbericht