Btw-vrijstelling voor werkzaamheden passend onderwijs

Btw-vrijstelling voor werkzaamheden passend onderwijs

In verband met de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiƫn en OCW besloten dat tot 1 augustus 2016 bij wijze van overgangsmaatregel een btw-vrijstelling geldt voor hierna genoemde werkzaamheden van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en van scholen die deel uit maken van deze samenwerkingsverbanden.

Deze vrijstelling geldt voor prestaties die over en weer worden verricht tussen een samenwerkingsverband op het gebied van passend onderwijs en de daarin deelnemende scholen, die voortvloeien uit het ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 18a, lid 8, van de Wet primair onderwijs en in artikel 17a, lid 8, van de Wet voortgezet onderwijs. Om de praktijk duidelijkheid te verschaffen over deze maatregel is op 9 oktober 214 een aantal vragen en antwoorden gepubliceerd.

Publicatiedatum: 13 oktober 2014


Deel dit nieuwsbericht