Btw-vrijstelling voor wijkgericht werken door aanbieders van wijkverpleging

Btw-vrijstelling voor wijkgericht werken door aanbieders van wijkverpleging

In een besluit van 3 september 2015, op 11 september 2015 gepubliceerd in de Staatscourant, heeft de Staatssecretaris van Financiën, vooruitlopend op wetgeving, goedgekeurd dat met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015 de sociaal-culturele btw-vrijstelling geldt voor diensten die aanbieders van wijkverpleging verrichten in het kader van zogenoemd wijkgericht werken. Het gaat dan om de wijkgerichte diensten zoals omschreven in de Beleidsregel Verpleging en Verzorging van de Nederlandse Zorgautoriteit. Die diensten bestaan in het verbinden van het medische en sociale domein waarbij signaleren, regisseren en coördineren de kern vormen.

Om de btw-vrijstelling te bewerkstelligen zullen de aanbieders worden opgenomen in Bijlage B, onderdeel b, punt 24, behorende bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Voor de toepassing van de goedkeuring is niet van belang of met de diensten winst wordt beoogd of gemaakt. 

Publicatiedatum: 14 september 2015


Deel dit nieuwsbericht