Chiropractor vrijgesteld van btw!

Chiropractor vrijgesteld van btw!

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de werkzaamheden van de chiropractor in kwestie zijn vrijgesteld van btw.

 

Belanghebbende exploiteert een chiropraxiepraktijk. Hij heeft in het Verenigd Koninkrijk een universitaire opleiding tot chiropractor afgerond. Belanghebbende is lid van de Nederlandse Chiropractoren Associatie en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Stichting Chiropractie Nederland.

 

Belanghebbende is in beroep gegaan omdat hij van mening was dat zijn chiropractische handelingen wel moesten worden vrijgesteld van btw, omdat chiropraxie concurreerde met fysiotherapie, wat is vrijgesteld van btw. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft beslist dat de kwaliteit van chiropraxiebehandelingen door belanghebbende moet worden aangemerkt als gelijkwaardig aan die van fysiotherapiebehandelingen. Het werkdomein van fysiotherapeuten en chiropractors is voor 80% hetzelfde. Patiƫnten worden naar X verwezen door huisartsen en fysiotherapeuten en de kosten worden (deels) vergoed via de aanvullende zorgverzekering. De omstandigheid dat sprake is van een verschil in behandeltechniek, staat er volgens de Rechtbank niet aan in de weg dat bezien vanuit de zorgontvanger sprake is van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau. X heeft volgens de rechtbank daarom recht op de btw-vrijstelling.

Publicatiedatum: 16 June 2015


Deel dit nieuwsbericht