De VAR pas per 1 april 2016 afgeschaft. Modelovereenkomsten eerst later ingevoerd

De VAR pas per 1 april 2016 afgeschaft. Modelovereenkomsten eerst later ingevoerd

Onlangs hebben we bericht dat staatssecretaris Wiebes van Financiën de door de Eerste Kamer gestelde termijn van 16 oktober 2015 heeft laten verlopen waarbinnen de vragen over het voorstel tot de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties zouden moeten worden beantwoord. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat dit wetsvoorstel op een latere datum ingaat, dan wel per 1 januari 2016 maar met een overgangsregeling waarbij de eerder VAR afgegeven nog een zekere tijd zijn rechtskracht zou behouden. 

Op 19 oktober 2015 heeft de staatssecretaris alsnog de Nota naar aanleiding van het verslag naar de Eerste Kamer gestuurd.  In de nota doet de staatssecretaris het verzoek aan de Eerste Kamer om het wetsvoorstel van de agenda van 27 oktober 2015 te halen. De staatssecretaris blijkt extra tijd nodig te hebben voor de transitie van de afschaffing van de VAR naar de invoering van voorbeeldovereenkomsten.

In de nota doet de staatssecretaris daarbij de volgende voorstellen:

 • Streefdatum voor de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties wordt 1 april 2016.
 • Overeenkomsten die vóór 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de belastingdienst zullen vóór 1 april 2016 beoordeeld zijn.
 • Een implementatietermijn tot 1 januari 2017 om de processen aan deze wetswijziging aan te passen. De belastingdienst houdt in deze periode wel toezicht, maar zal niet repressieve handhavingsmaatregelen nemen.
 • Bestaande VAR’s blijven tot inwerkingtreding van de wet (lees: 1 april 2016) een vrijwarende werking hebben. De in 2014 en 2015 afgegeven VAR’s zullen dus ook voor het eerste kwartaal van 2016 gelden.


 • Overige opmerkingen die opvallen:
  • Leden van raden van toezicht moeten inderdaad vanaf de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties als werknemer in de salarisadministratie worden opgenomen voor zover dat niet reeds het geval was.
  • De belastingdienst zal een aantal zelf opgestelde modelovereenkomsten publiceren die als handvatten voor opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen dienen. Bij deze nota zijn hiertoe gepubliceerd:
  1. Voorbeeld overeenkomst geen werkgeversgezag
  2. Voorbeeld overeenkomst tussenkomst
  3. Voorbeeld overeenkomst geen verplichting tot persoonlijke arbeid
  • Blijkt tijdens een controle van de belastingdienst dat sprake is van een dienstbetrekking dan krijgt de opdrachtgever van de belastingdienst alsnog de mogelijkheid om aan zijn wettelijke verplichting te voldoen en zijn werknemer te identificeren, zodat niet met terugwerkende kracht het anoniementarief geldt.

Publicatiedatum: 19 oktober 2015


Deel dit nieuwsbericht