Eindarrest Hoge Raad in de zaak Woningstichting Maasdriel

Eindarrest Hoge Raad in de zaak Woningstichting Maasdriel

Ruimere uitleg begrip bouwterrein.

Onlangs heeft de Hoge Raad het eindarrest gewezen in de zaak Woningstichting Maasdriel. Uit het arrest volgt dat Woningstichting Maasdriel recht heeft op de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting. Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie stelt de Hoge Raad vast dat een terrein als een bouwterrein kan worden aangemerkt, als op de datum van de levering blijkt dat het perceel daadwerkelijk was bestemd om te worden bebouwd. Het begrip bouwterrein moet dus zoveel mogelijk richtlijnconform worden uitgelegd.

Door het arrest kan eerder sprake zijn van een bouwterrein. Het is dan ook nog belangrijker om voorafgaande aan een levering vast te stellen of een perceel grond met btw of overdrachtsbelasting moet worden geleverd en desgewenst daarop in te spelen. Toch bestaan er ook nog steeds onduidelijkheden, ondanks dat het begrip bouwterrein weer verder is ingevuld. Zo is bijvoorbeeld de vraag onder welke omstandigheden landbouwgrond als bouwterrein is aan te merken en of de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing is.

Publicatiedatum: 19 June 2013


Deel dit nieuwsbericht