Exploitatie uitvaartcentrum btw-belast!

Exploitatie uitvaartcentrum btw-belast!

Op 3 augustus 2015 is een uitspraak van Rechtbank Den Haag gepubliceerd over de btw-gevolgen van de exploitatie van een uitvaartcentrum. Uit de uitspraak volgt dat de exploitatie is aan te merken als een btw-belaste prestatie. Er is dus geen sprake van btw-vrijgestelde verhuur.

Belang voor de praktijk
Indien onroerende zaken ter beschikking worden gesteld, rijst de vraag of voor de btw sprake is van vrijgestelde verhuur of van belaste verhuur-plus. Deze kwalificatie zal aan de hand van de omstandigheden van het geval moeten worden vastgesteld. Met name voor niet winst beogende ondernemers kan verhuur-plus interessant zijn, aangezien zij de inkoop-btw in aftrek kunnen brengen en over een relatief klein bedrag btw zijn verschuldigd.

Feiten
Een gemeente exploiteert een uitvaartcentrum. De gemeente geeft het uitvaartcentrum in gebruik aan uitvaartondernemers en brengt daarbij geen btw in rekening. De gemeente maakt bezwaar tegen de eigen aangifte. Nadat het bezwaar is afgewezen heeft de gemeente beroep ingesteld bij de rechtbank. Het geschil spitst zich toe op de vraag of het uitvaartcentrum in gebruik is genomen voor belaste prestaties of voor vrijgestelde verhuur.

Rechtbank
Naar het oordeel van de rechtbank zijn de aankleding en inrichting van het uitvaartcentrum met specifiek voor een uitvaart geschikte voorzieningen en het aanstellen van een beheerder in samenwerking met een buurgemeente, handelingen om het specifieke gebruik van de onroerende zaak te faciliteren en hebben een toegevoegde waarde van betekenis. Hierdoor is geen sprake van btw-vrijgestelde verhuur maar van btw-belaste exploitatie. De naheffingsaanslag is ten onrechte opgelegd. 

Publicatiedatum: 10 augustus 2015


Deel dit nieuwsbericht