Fiscale behandeling aanspraken medisch specialisten op transitiefonds

Fiscale behandeling aanspraken medisch specialisten op transitiefonds

In een besluit van 2 oktober 2014 gaat de staatssecretaris van Financiƫn in op de fiscale behandeling van de aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds in het geval zij besluiten over te stappen van vrijgevestigd ondernemer naar loondienst en voor deze overstap een compensatie krijgen voor de goodwill die aan hun onderneming verbonden is.

In dit besluit keurt de staatssecretaris op basis van de hardheidsclausule goed dat de aanspraak van de medisch specialist op enig transitiefonds niet in de winst wordt betrokken op het moment van verkrijging van deze aanspraak. De uitbetaling(en) uit de transitiefondsen worden te zijner tijd belast als nagekomen ondernemingsbate (en vormen dus geen loon uit dienstbetrekking).

In het besluit worden de verschillende situaties besproken, maar ook de voorwaarden opgesomd waaronder deze goedkeuring geldt, zoals dat iedere medisch specialist een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst dient te sluiten over de fiscale behandeling van zijn aanspraak op en de uitbetaling uit het transitiefonds.

Publicatiedatum: 06 oktober 2014


Deel dit nieuwsbericht