Formalisering van fiscale wijzigingen 2021

Formalisering van fiscale wijzigingen 2021

Op 31 december 2020 is de Regeling tot wijziging van onder meer uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen van 31 december 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. In deze eindejaarsregeling is een aantal wijzigingen opgenomen van enkele uitvoeringsregelingen onder andere op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen, het formele belastingrecht en het invorderingsrecht.  De wijzigingen vloeien onder meer voort uit het Belastingplan 2021, de Wet differentiatie overdrachtsbelasting en de Wet bronbelasting 2021. Daarnaast wordt een aantal zelfstandige wijzigingen in de uitvoeringsregelingen aangebracht en worden redactionele verbeteringen doorgevoerd.

Enkele wijzigingen worden nader toegelicht, waaronder:

  • Toevoeging geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof als uitzondering op het looncriterium voor de 30%-regeling (met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2020)
  • Verbeteropties voor de giftenaftrek en regeling algemeen nut beogende instellingen
  • Toepassing btw-nultarief op uitvoer van goederen als reizigersbagage

Op 31 december 2020 is ook de Bjistellingsregeling directe belastingen 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling geeft uitvoering aan de indexeringsvoorschriften. Zo worden de bedragen en percentages van de bijtelling priv├ęgebruik woning, het eigenwoningforfait en de kamerverhuurvrijstelling aangepast, maar ook de heffingskortingen.

Publicatiedatum: 02 January 2021


Deel dit nieuwsbericht