Gebruikelijk loonregeling wordt aangepast

Gebruikelijk loonregeling wordt aangepast

Op basis van artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 dient een werknemer die een aanmerkelijk belang bezit in een lichaam waarvoor hij werkzaamheden verricht een gebruikelijk loon in aanmerking te nemen. Bij de vaststelling van het gebruikelijk loon mag een doelmatigheidsmarge in acht worden genomen. Deze marge is verwoord in de zinsnede ‘in belangrijke mate’ en staat voor 30%. In het Herfstakkoord is voorgesteld om deze doelmatigheidsmarge vanaf 2015 te beperken. Wat het precieze percentage wordt, is nog niet bekend, maar de bedoeling is dat deze maatregel de schatkist jaarlijks € 150 miljoen extra oplevert. De commissie Van Dijkhuizen, die eerder dit jaar aanbevelingen heeft gedaan over de hervorming van de inkomstenbelasting, stelde onlangs nog dat de doelmatigheidsmarge op 10% gesteld zou moeten worden. Dat zou de overheid ongeveer € 1 miljard per jaar opleveren. Gezien de extra belastingopbrengsten die de maatregel moet opleveren, is de verwachting dat een percentage van 20 tot 25% meer in de lijn der verwachting ligt.

Publicatiedatum: 28 oktober 2013


Deel dit nieuwsbericht