Geen aftrek voorbelasting advieskosten in verband met verkoop van aandelen

Geen aftrek voorbelasting advieskosten in verband met verkoop van aandelen


Op 19 januari 2015 is een uitspraak van Hof Den Bosch gepubliceerd inzake  de vraag of in rekening gebrachte btw op advieskosten met betrekking tot de verkoop van aandelen in aftrek mag worden gebracht.

Feiten

Belanghebbende, een bv, bezat 1/3 van de aandelen in Holding X B.V. (hierna: de holding). De holding bezat tot aan de verkoop alle aandelen in Y B.V. De holding heeft de aandelen aan een derde verkocht.

Voor de advieswerkzaamheden die de adviseurs in verband met de verkoop van de aandelen in Y B.V., brachten zij kosten in rekening aan belanghebbende.

Hof: Geen aftrek van btw op advieskosten voor verkoop van aandelen

Het hof overwoog dat belanghebbende de afnemer is van de adviesdiensten.

Het hof oordeelde dat de aan belanghebbende in rekening gebrachte btw in verband met de verkoop van de aandelen niet aftrekbaar is, voor zover deze betrekking heeft op het ‘verkoop-gereed maken’ van de aandelen. Tegenover de uitgaven voor de adviesdiensten stonden namelijk geen rechtstreeks met die verkoop verband houdende btw-belaste opbrengsten voor belanghebbende. De advieskosten hebben betrekking op een btw-vrijgestelde prestatie, namelijk de verkoop van de aandelen.

Dit zou anders kunnen zijn als de kosten van de adviesdiensten algemene kosten zouden vormen, die niet in de prijs van de aandelen zijn begrepen. Het Hof oordeelde echter dat de advieskosten geen algemene kosten waren voor belanghebbende.

Hof: Immateriële schadevergoeding

Het hof heeft daarnaast geoordeeld dat belanghebbende recht heeft op een vergoeding van immateriële schade vanwege overschrijding van de redelijke termijn in de bezwaar- en cassatiefase.

Slot

Het blijkt maar weer dat de btw-gevolgen omtrent de verkoop van aandelen niet eenvoudig zijn. Zo heeft Rechtbank Haarlem in eerste aanleg anders beslist dan Hof Amsterdam in hoger beroep. Vervolgens heeft de Hoge Raad arrest gewezen en de zaak verwezen naar Hof Den Bosch. Deze uitspraak is overigens nog niet definitief. Tegen deze uitspraak kan namelijk beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad.  

 

Publicatiedatum: 27 January 2015


Deel dit nieuwsbericht