Geen bezwaar mogelijk tegen een ‘Mededeling Loonheffingen Correctieverplichting’

Geen bezwaar mogelijk tegen een ‘Mededeling Loonheffingen Correctieverplichting’

Op 18 december 2014 is een uitspraak van Rechtbank Den Haag gepubliceerd waarin de rechtbank heeft geoordeeld dat tegen een ‘Mededeling Loonheffingen Correctieverplichting’ geen bezwaar en beroep openstaat bij de bestuursrechter. De wetgever heeft de correctiemededeling van artikel 28a van de Wet op de loonbelasting 1964 immers niet aangewezen als een voor bezwaar vatbare beschikking. De onmogelijkheid om bezwaar en beroep in te stellen is naar het oordeel van de rechtbank niet in strijd met artikel 6 van het EVRM, nu dit artikel niet van toepassing is op geschillen over de heffing van belasting.

Nu toegang tot de bestuursrechter is uitgesloten, heeft belanghebbende de mogelijkheid om de rechtmatigheid van de aan haar door de Belastingdienst  opgelegde verplichting aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

Publicatiedatum: 28 december 2014


Deel dit nieuwsbericht