Geen btw-aftrek op de aan werknemers verstrekte spijzen en dranken tijdens vaktechnische overleggen en cursussen

Geen btw-aftrek op de aan werknemers verstrekte spijzen en dranken tijdens vaktechnische overleggen en cursussen

Op 18 mei 2015 is een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland (hierna: de rechtbank) gepubliceerd over de vraag of de inkoop-btw ter zake van de aan werknemers tijdens vaktechnische overleggen en cursussen verstrekte spijzen en dranken aftrekbaar is.

Feiten

Eiseres drijft een internationaal opererend kantoor met advocaten, notarissen en fiscalisten. De vaktechnische overleggen worden wekelijks tijdens de lunchpauze of buiten de reguliere kantoortijden gehouden, zodat de werknemers zoveel mogelijk declarabele uren kunnen maken en het contact met de cliƫnten zo min mogelijk hinder ondervindt. Ook vinden op het kantoor cursussen plaats om te voldoen aan de eisen van permanente educatie die de verschillende beroepsorganisaties stellen en worden in voorkomende gevallen bij belangrijke ontwikkelingen extra bijeenkomsten gehouden. De werknemers zijn verplicht om aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Tijdens de bijeenkomsten verstrekt eiseres spijzen en dranken aan de deelnemende werknemers. Het staat de werknemer vrij om zelf voor een maaltijd te zorgen.

Rechtbank

In geschil is of de aftrek van de inkoop-btw is uitgesloten op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (hierna: het BUA).

De rechtbank oordeelt dat de voorbelasting op de aan de werknemers tijdens vaktechnische overleggen en cursussen verstrekte spijzen en dranken niet aftrekbaar is op grond van de zogenoemde kantineregeling van het BUA (artikel 3 BUA).

Belang voor de praktijk

Uit de uitspraak van de rechtbank volgt dat het verstrekken van spijzen en dranken door werkgevers aan werknemers ook onder de kantineregeling van het BUA valt, als zij worden verstrekt door een cateringbedrijf.   

Publicatiedatum: 29 May 2015


Deel dit nieuwsbericht