Gemeenten moeten aan de slag met de aanstaande Vpb-plicht

Gemeenten moeten aan de slag met de aanstaande Vpb-plicht


Om oneerlijke concurrentie ten opzichte van private ondernemingen te voorkomen, worden overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Om dit bewerkstellingen is op Prinsjesdag 2014 het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingediend.

 

Om over minder dan een jaar aan deze wetswijziging te kunnen voldoen, zullen gemeenten tijdig met de voorbereidingswerkzaamheden moeten starten. Gemeenten zullen bijvoorbeeld de activiteiten die zij verrichten in kaart moeten brengen en duiden welke van deze activiteiten Vpb-plichtig worden en of er mogelijk vrijstellingen toepasbaar zijn.

 

Op 10 februari 2015 vindt in de Eerste Kamer het voorbereidend onderzoek over het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen plaats. Op 28 januari 2015 heeft de VNG een brief aan de Eerste Kamer gestuurd waarin zij verzoekt om een aantal punten in het voorbereidend onderzoek te betrekken.

 

Zodra de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn of als er andere ontwikkelingen zijn, zullen wij er uiteraard over berichten.

Publicatiedatum: 09 February 2015


Deel dit nieuwsbericht