Goederen voor btw geleverd in EU-land van bewerking

Goederen voor btw geleverd in EU-land van bewerking

Op 2 oktober 2014 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen inzake de levering van goederen die voor aflevering bij de afnemer in het EU-land van bestemming door een andere ondernemer worden bewerkt.

Feiten

Een Italiaanse ondernemer heeft metalen onderdelen vervaardigd en verkocht aan een Franse ondernemer. Voordat de goederen aan de Franse ondernemer werden geleverd, heeft de Italiaanse ondernemer deze onderdelen voor eigen rekening verzonden naar een andere Franse ondernemer. Deze laatste Franse ondernemer heeft deze onderdelen gelakt. Vervolgens zijn de goederen rechtstreeks naar de Franse afnemer verzonden.

De Italiaanse ondernemer heeft de Franse belastingdienst om teruggaaf verzocht van de btw die de Franse ondernemer in rekening heeft gebracht voor het lakken van de onderdelen. De Franse belastingdienst heeft het verzoek afgewezen, omdat hij van mening is dat de onderdelen in Frankrijk werden geleverd. De Italiaanse ondernemer had zich dan ook in Frankrijk moeten registreren voor de btw en had de aan hem in rekening gebrachte Franse btw via de Franse aangifte als voorbelasting in aftrek moeten brengen.

Hof van Justitie

Naar het oordeel van het Hof van Justitie heeft de Italiaanse ondernemer de goederen voor de btw in casu in Frankrijk aan de Franse afnemer geleverd. Dat brengt met zich dat de Italiaanse ondernemer voor de btw de metalen onderdelen heeft overgebracht van Italiƫ naar Frankrijk en daarmee in Italiƫ een intracommunautaire levering heeft verricht en in Frankrijk een intracommunautaire verwerving. De Italiaanse ondernemer moet zich hierdoor in Frankrijk registreren voor de btw.

Slot

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit arrest, bijvoorbeeld hoe u btw-registratie kunt voorkomen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Publicatiedatum: 06 oktober 2014


Deel dit nieuwsbericht