Handelaar in ICT-apparatuur heeft ten onrechte inkoop-btw afgetrokken en 0%-tarief toegepast

Handelaar in ICT-apparatuur heeft ten onrechte inkoop-btw afgetrokken en 0%-tarief toegepast

Belanghebbende handelt in ICT-apparatuur. Naar aanleiding van de bevindingen van een boekenonderzoek heeft de inspecteur het standpunt ingenomen dat belanghebbende ten onrechte btw in aftrek heeft gebracht met betrekking tot vier facturen. Daarnaast heeft belanghebbende volgens de inspecteur ten onrechte het 0%-tarief toegepast op (gestelde) buitenlandse leveringen. In verband hiermee is de in het geding zijnde naheffingsaanslag opgelegd.

Naar het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden moet de bewijslast worden omgekeerd en verzwaard omdat belanghebbende de administratie niet heeft bewaard. De in aftrek gebrachte inkoop-btw is naar het oordeel van het Hof terecht nageheven, omdat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt, laat staan overtuigend heeft aangetoond, dat de op de vier facturen vermelde btw betrekking heeft op daadwerkelijk aan belanghebbende gerichte leveringen van goederen en/of diensten. Ook het beroep op het vertrouwensbeginsel wordt verworpen.

Publicatiedatum: 23 oktober 2013


Deel dit nieuwsbericht