Het is onzeker of de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties per 1 januari 2016 ingaat

Het is onzeker of de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties per 1 januari 2016 ingaat

Het kabinet heeft het voornemen om de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) met ingang van 1 januari 2016 te vervangen door voorbeeldovereenkomsten die door de belastingdienst zijn beoordeeld of het werken op basis van deze overeenkomsten leidt tot de verschuldigdheid van loonheffingen. De Tweede Kamer heeft op 2 juli 2015 met het wetsvoorstel hiertoe (beter gezegd, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) ingestemd. Mede ingegeven door de kritische geluiden vanuit de praktijk zijn er vanuit de Eerste Kamer bedenkingen om dit wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2016 in te laten gaan.

 

Op 25 september 2015 heeft staatssecretaris Wiebes via een memorie van antwoord gereageerd op vragen vanuit de Eerste Kamer. Deze reactie heeft tot aanvullende vragen vanuit de Eerste Kamer geleid welke op 12 oktober 2015 zijn gepubliceerd via een verslag.

 

Uit het verslag blijkt dat met name de CDA- en D66-fractie kritisch zijn over het wetsvoorstel. De CDA-fractie vraagt daarbij zelfs naar de gevolgen van een uitstel van het wetsvoorstel met één of twee jaar.

 

Uit het verslag blijkt ook dat de PvdA-fractie vragen heeft gesteld over de positie van leden van raden van toezicht / raden van commissarissen voor wat betreft de loonheffingen na invoering van het wetsvoorstel. Waar nu – met inachtneming van voorwaarden – de VAR de verplichte inhouding van loonheffing en de verschuldigdheid van werkgeversheffing Zorgverzekeringswet kan voorkomen, lijkt dat onder het wetsvoorstel niet meer mogelijk.

 

Het is aan de staatssecretaris om via een nota naar aanleiding van het verslag te reageren op deze vragen. De plenaire behandeling van wetsvoorstel door de Eerste Kamer, inclusief eventuele stemmingen, is voorzien voor 27 oktober 2015. Tegen deze achtergrond heeft de Eerste Kamer de staatssecretaris verzocht om uiterlijk vrijdag 16 oktober 2015 te reageren. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan zal – mede omdat de Kamer in de daaropvolgende week met herfstreces is – het wetsvoorstel naar alle waarschijnlijkheid niet op 27 oktober 2015 worden behandeld. Dit zou betekenen dat de invoering per 1 januari 2016 niet zou worden gehaald.

Publicatiedatum: 14 oktober 2015


Deel dit nieuwsbericht