Het volgen van taallessen is geen beroepspraktijkvorming voor afdrachtvermindering onderwijs

Het volgen van taallessen is geen beroepspraktijkvorming voor afdrachtvermindering onderwijs

Op 5 november 2014 is een uitspraak van Rechtbank Den Haag gepubliceerd waarin het ging om de vraag of het volgen van taallessen kwalificeert als beroepspraktijkvorming in het kader van het volgen van een beroepsopleiding en daarmee indirect voor de afdrachtvermindering onderwijs.

 

Hoewel aannemelijk is geworden dat de arbeidskrachten, veelal van Poolse en Letse afkomst, taallessen hebben gevolgd, is er geen sprake geweest van een praktijkdeel van de opleiding. Taallessen, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis, behoren immers tot educatie en niet tot beroepsonderwijs in de zin van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

 

Met het wegvallen van de tijd die gemoeid is met de taallessen, blijkt er onvoldoende tijd te zijn besteed aan de beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De WEB schrijft voor dat de beroepsopleiding van de BBL voor 60% of meer van de studieduur uit een praktijkdeel (lees: beroepspraktijkvorming) moet bestaan. Nu aan deze voorwaarde niet is voldaan, heeft belanghebbende, een uitzendbureau, geen recht op de afdrachtvermindering onderwijs en is de naheffingsaanslag loonheffing terecht opgelegd.

Publicatiedatum: 08 november 2014


Deel dit nieuwsbericht