Hoe gaat de Vpb-plicht voor het gemeentelijk grondbedrijf er vanaf 2016 uitzien?

Hoe gaat de Vpb-plicht voor het gemeentelijk grondbedrijf er vanaf 2016 uitzien?

Afgelopen jaar hebben we op onze website meermalen een bericht geplaatst over de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen die per 1 januari 2016 wordt ingevoerd. Onder meer hebben we een bericht geplaatst naar aanleiding van de instemming van een overgrote meerderheid van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel op 26 mei 2015.

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Grondbedrijven hebben op 3 juli 2015 een consultatiedocument gepubliceerd om aan de hand daarvan inzicht te verkrijgen in de verschillende visies op de fiscale interpretatie van de belastingplicht voor het gemeentelijke grondbedrijf. Dit consultatiedocument is genaamd ‘Contouren Vennootschapsbelasting Gemeentelijk Grondbedrijf’.

 

Het doel van het consultatiedocument, waarbij ook een oplegnotitie hoort, is ook om gemeenten te helpen om de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting (Vpb)-plicht ten aanzien van het grondbedrijf beter in kaart te brengen en om uiteindelijk gezamenlijk met de belastingdienst tot een handreiking te komen die rechtszekerheid biedt over de Vpb-positie van grondbedrijven.

 

De VNG wil alle belanghebbenden dan ook uitnodigen om reactie te geven op een aantal in het consultatiedocument opgenomen vragen of keuzemogelijkheden. U kunt dat doen rechtstreeks aan de VNG maar u kunt zich ook tot Zeker Fiscaal wenden. Wij hebben rechtstreeks contact met de auteurs van het consultatiedocument, zodat wij er voor kunnen zorgen dat uw mening wordt gehoord .

 

De uitkomsten van de consultatie over het gemeentelijke grondbedrijf worden meegenomen in het overleg van de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden met als doel om uiterlijk 1 november 2015 te komen tot een gezamenlijke handreiking voor de praktijk.

Publicatiedatum: 08 July 2015


Deel dit nieuwsbericht