Hoe kwalificeert de werkgeversbijdrage aan de vakbonden?

Hoe kwalificeert de werkgeversbijdrage aan de vakbonden?

Sinds dit jaar betalen werkgevers die onder de Cao Gemeenten of Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) vallen, een jaarlijkse bijdrage aan de vakbonden: de werkgeversbijdrage. De verschuldigdheid van de werkgeversbijdrage staat in artikel 12.7 van de Cao Gemeenten en in artikel 12.7 van de Cao SGO. De bijdrage is conform de zogenoemde AWVN-norm en bedraagt voor 2020 € 21,43 per fte.

Alle leden van de VNG en de WSGO zijn via een brief geïnformeerd over de verschuldigdheid van het zogeheten vakbondstientje.

In een eerder nieuwsbericht hebben we bericht dat volgens de Belastingdienst deze bijdrage niet tot het loon zou behoren, omdat er geen sprake zou zijn van een schuld van de werknemer die de werkgever voor zijn rekening neemt. De onderbouwing dat geen sprake is van (belast) loon overtuigt niet, maar laten we het er maar op houden dat we met de conclusie kunnen instemmen.

Publicatiedatum: 25 September 2020


Deel dit nieuwsbericht