Holding maakt deel uit van fiscale eenheid voor de btw

Holding maakt deel uit van fiscale eenheid voor de btw

Op 17 september 2014 is een uitspraak van Hof Den Haag gepubliceerd inzake een fiscale eenheid voor de btw.

Feiten

Belanghebbende, een vennootschap, is opgericht door B, die tevens alle aandelen houdt in een holding vennootschap. B heeft zijn aandelen in de holding vennootschap ingebracht in belanghebbende. B is zowel bestuurder en in die hoedanigheid beleidsbepaler van belanghebbende als van de holding vennootschap. Hij heeft een arbeidsovereenkomst met de holding vennootschap en ontvangt in dat kader een managementfee.

In geschil is of belanghebbende met de holding vennootschap voor de btw als fiscale eenheid is aan te merken.

Hof

Het Hof oordeelt dat belanghebbende, zoals al niet met een rechtstreeks beroep op de holdingresolutie, dan in elk geval met een beroep op het gelijkheidsbeginsel, deel uitmaakt van een fiscale eenheid.

Gelet op de door B gekozen organisatievorm voor zijn handelingen van belastingadviseur, komt het Hof tot de conclusie dat belanghebbende als onderdeel van deze vorm zich op zodanig kenmerkende wijze onderscheidt van een individuele als vermogensbeheerder of belegger optredende aandeelhouder, dat dit voor de organisatievorm wezenlijke onderdeel overeenkomstig de bedoeling van de figuur van de fiscale eenheid deel uitmaakt van de fiscale eenheid. Naar B ter zitting geloofwaardig heeft gesteld en verklaard, neemt hij als bestuurder en beleidsbepaler met diverse vennootschappen als belastingadviseur deel aan het maatschappelijke verkeer. Binnen de gekozen structuur vervult hij in verschillende hoedanigheden vele activiteiten die alle in min of meer gelijke mate bijdragen aan de uitvoering van zijn onderneming in de belastingadviespraktijk. Aldus komen een besluitvorming en daarnaar handelen binnen deze onderneming tot stand, die volledig in dienst staan van de totale bedrijfsvoering. Belanghebbende als deel van de binnen deze structuur optredende vennootschappen vervult op dat punt ook meer een functie die direct te maken heeft met het verrichten van economische activiteiten, dan dat zij handelt binnen het kader van beleggingsdoelstellingen. Het houden van aandelen door belanghebbende komt aldus ook meer in het licht te staan van het hebben van zeggenschap en het dragen van verantwoordelijkheid binnen de gekozen bedrijfsstructuur.

Slot

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze uitspraak, neemt u dan gerust contact op met Zeker Fiscaal via 0487-51 02 89.

Publicatiedatum: 24 September 2014


Deel dit nieuwsbericht