Managementdiensten van Holding BV voor ‘firmant-BV’ btw-belast

Managementdiensten van Holding BV voor ‘firmant-BV’ btw-belast

Op 24 december 2019 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gepubliceerd, waarbij de managementdiensten van een Holding BV voor haar 100%-dochtervennootschap btw-belast zijn.

Feiten
Holding BV brengt op grond van een managementovereenkomst voor de werkzaamheden van haar directeur een managementvergoeding in rekening aan een 100%-dochtervennootschap. De 100%-dochtervennootschap is in januari 2007 als ‘firmant-BV’ toegetreden tot een VOF. De Holding BV en de firmant-BV vormen vanaf april 2007 een fiscale eenheid voor de btw. Naar aanleiding van het antwoord op een vragenformulier, dat de fiscale eenheid geen btw-belaste prestaties meer verricht, heeft de btw-inspecteur de fiscale eenheid per juli 2011 ontbonden. Het verzoek om herstel van de fiscale eenheid voor de btw is door de btw-inspecteur afgewezen met het argument dat firmant-bv geen ondernemer is voor de btw. Tegen deze afwijzing is bezwaar gemaakt wat ongegrond is verklaard en waartegen geen beroep is ingesteld. Vervolgens zijn onder meer voor de tijdvakken 2012 tot en met 2015 door de btw-inspecteur over de managementvergoedingen naheffingsaanslagen opgelegd. Voor de rechtbank is in geschil of deze naheffingsaanslagen terecht en naar de juiste bedragen zijn vastgesteld.

Rechtbank
Doordat geen beroep is ingesteld tegen de uitspraak op het bezwaar tegen de ontbinding van de fiscale eenheid voor de btw staat de ‘ontbindingsbeschikking’ onherroepelijk vast. Volgens de rechtbank is materieel ook geen sprake van een fiscale eenheid voor de btw. Het deelnemen in een VOF is als zodanig namelijk geen zelfstandige economische activiteit. Aangezien firmant-bv daardoor niet kwalificeert als btw-ondernemer, kan zij geen onderdeel uitmaken van een fiscale eenheid voor de btw. Daarmee zijn de managementvergoedingen btw-belast. De argumenten van Holding BV dat firmant-bv slechts als doorgeefluik fungeerde en er geen facturen zijn uitgereikt, doet daar volgens de rechtbank niet aan af. Voor de hoogte van de managementvergoedingen mocht de btw-inspecteur uitgaan van de omzetten uit de aangiften vennootschapsbelasting.

Publicatiedatum: 07 januari 2020


Deel dit nieuwsbericht