Minister beantwoordt vragen over toepassing afdrachtvermindering onderwijs

Minister beantwoordt vragen over toepassing afdrachtvermindering onderwijs

Minister Bussemaker van OCW heeft op 3 november 2014 gereageerd op vragen van de Kamerleden Geurts en Omtzigt over het bericht dat geclaimde afdrachtvermindering onderwijs wordt teruggevorderd bij transportbedrijven. 

De antwoorden van de minister laten zien dat de Belastingdienst het standpunt blijft innemen dat het volledige onderwijsprogramma van een beroepsbegeleidende leerweg van een erkende MBO-opleiding moet worden gevolgd en dat deze opleiding is opgenomen in het Centraal Register Beroepsonderwijs om de afdrachtvermindering onderwijs te mogen toepassen. Een enkele module zou, volgens de minister, niet volstaan. Een onderbouwing van dit standpunt wordt niet gegeven.

Ook op de vraag of het volgen van deelkwalificaties van een MBO-opleiding kwalificeert voor de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs volstaat, geeft de minister geen onderbouwd antwoord. Ze beperkt zich tot op te merken dat er slechts sprake is van een opleiding als deze alle deelkwalificaties omvat. Voor het afronden van de opleiding behoort aan alle deelkwalificaties te zijn voldaan.

In antwoord op een andere Kamervraag herhaalt de minister dat voor het toepassen van de afdrachtvermindering onderwijs voor de beroepsbegeleidende leerweg vereist zou zijn dat de volledige beroepsopleiding wordt gevolgd. De opleiding zou diplomagericht moeten zijn. 

De voorwaarde dat de opleiding diplomagericht zou moeten zijn, was in het verleden niet uitdrukkelijk in de WVA opgenomen. Eerst met een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland van medio 2013 is hier (meer) duidelijkheid in gekomen. 

Mocht u vragen hebben over de afdrachtvermindering onderwijs of met een controle op dit onderwerp te zijn geconfronteerd, dan horen wij dat graag.

Publicatiedatum: 06 november 2014


Deel dit nieuwsbericht