Naheffen herzienings-btw optie btw-belaste levering onroerende zaak gerepareerd

Naheffen herzienings-btw optie btw-belaste levering onroerende zaak gerepareerd

Partijen kunnen onder voorwaarden opteren voor btw-belaste verhuur. De leverancier kan de aan de btw-belaste levering toerekenbare inkoop-btw in aftrek brengen. Indien de afnemer de onroerende zaak niet minimaal voor 90% (in sommige gevallen geldt een percentage van 70%) voor btw-belaste activiteiten gebruikt, dan moet de door de leverancier in aftrek gebrachte btw in verband met de aanvankelijk btw-belaste levering worden terugbetaald aan de belastingdienst. De terug te betalen btw wordt dan volgens de Nederlandse btw-wetgeving (artikel 12a Wet OB) niet nageheven van de leverancier, maar van de afnemer.

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat deze Nederlandse wetgeving in strijd is met de Europese btw-wetgeving.

De staatssecretaris van Financiƫn heeft in de Tweede Nota van Wijziging op Overige Fiscale Maatregelen aangekondigd, dat de nationale btw-wetgeving zal worden aangepast (artikel 12a Wet OB vervalt), zodat het gevolg van het Europese arrest (geen naheffing van herzienings-btw mogelijk) wordt gerepareerd. De aanpassing zal met terugwerkende kracht tot en met 10 oktober 2013 (de datum van het Europese arrest) plaatsvinden.

Publicatiedatum: 23 oktober 2013


Deel dit nieuwsbericht