Niet aannemelijk dat goederen de EU daadwerkelijk hebben verlaten: nultarief niet van toepassing

Niet aannemelijk dat goederen de EU daadwerkelijk hebben verlaten: nultarief niet van toepassing

In een op 4 september 2015 gepubliceerde uitspraak heeft Rechtbank Den Haag geoordeeld dat het nultarief niet van toepassing is. X B.V. heeft aannemelijk gemaakt dat zij zaken heeft gedaan met een in Rusland gevestigde afnemer, maar zij heeft niet aangetoond dat de door haar geleverde goederen de Europese Gemeenschap (thans de Europese Unie) daadwerkelijk hebben verlaten.

Belang voor de praktijk
In geval van uitvoer is het nultarief van toepassing. De ondernemer die het nultarief toepast, moet wel aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten. Hij moet dit doen aan de hand van boeken en bescheiden, waarbij in geval van export douanedocumentatie het meest voor de hand ligt. Indien u niet zeker weet dat u kunt aantonen dat de goederen Nederland verlaten, is het verstandig om 21% btw in rekening te brengen. Op die manier voorkomt u dat u wordt geconfronteerd met naheffingsaanslagen en de btw uit eigen zak moet betalen.  

Feiten
X B.V. is btw-ondernemer. De activiteiten van X B.V. bestaan uit de handel in groenten. Haar toeleverancier is in Nederland gevestigd en haar afnemer is de in Rusland gevestigde onderneming A. Ter zake van de leveringen aan A heeft X B.V. het nultarief toegepast. In maart 2013 heeft de inspecteur bij X B.V. een boekenonderzoek ingesteld naar de aanvaardbaarheid van de btw-aangiften. Naar aanleiding van het boekenonderzoek heeft de inspecteur naheffingsaanslagen opgelegd, omdat X B.V. volgens hem niet heeft aangetoond dat de aan A geleverde goederen zijn uitgevoerd uit de Europese Gemeenschap. X B.V. stelt zich op het standpunt dat de naheffingsaanslagen ten onrechte zijn opgelegd omdat de goederen die zij aan A heeft geleverd, zijn geëxporteerd naar Rusland. Omdat op aangiften te weinig belasting is betaald, heeft de inspecteur verzuimboetes van 10% van de verschuldigde belasting opgelegd.

Oordeel rechtbank
De belasting bedraagt nihil voor goederen die door de ondernemer worden uitgevoerd uit de Gemeenschap, mits is voldaan aan bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen voorwaarden. De aanspraak op toepassing van het nultarief geldt slechts indien de toepasselijkheid van dat tarief uit boeken en bescheiden blijkt. Op X B.V. rust de bewijslast om aannemelijk te maken dat de goederen de Europese Gemeenschap hebben verlaten. Daarin is X B.V. niet geslaagd. X B.V. heeft met verkoopfacturen, bankafschriften en foto’s aannemelijk gemaakt dat zij zaken heeft gedaan met A, maar hiermee heeft zij niet aangetoond dat de door haar geleverde goederen het grondgebied van de Europese Gemeenschap (thans de Europese Unie) daadwerkelijk hebben verlaten. De stelling dat voor het vervoer van de goederen door derden CMR-documenten zijn opgemaakt waaruit blijkt dat de goederen naar Rusland zijn vervoerd, is daarvoor onvoldoende. De naheffingsaanslagen zijn terecht opgelegd.

Met betrekking tot de boetes is de rechtbank van oordeel dat X B.V. geen feiten of omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat sprake is van een pleitbaar standpunt of afwezigheid van alle schuld. In een dergelijk geval blijft het opleggen van een verzuimboete achterwege. De enkele stelling dat zij naar eer en geweten heeft gehandeld is onvoldoende. De boetes zijn terecht opgelegd en de rechtbank acht de boetes van 10% passend en geboden. 

Publicatiedatum: 14 september 2015


Deel dit nieuwsbericht