Nieuwe normbedragen voor maaltijden in 2014

Nieuwe normbedragen voor maaltijden in 2014

Wanneer een maaltijd geen meer dan bijkomstig zakelijk karakter heeft en deze wordt aan een werknemer verstrekt, dan moet hiervoor een loonbedrag in aanmerking worden genomen. Om de waarde van deze maaltijd te kunnen vaststellen, worden jaarlijks normbedragen gepubliceerd. Recentelijk zijn de normbedragen voor 2014 bekend geworden. De hoogte van het normbedrag is afhankelijk of de werkkostenregeling wordt toegepast, dan wel het regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Wordt de werkkostenregeling toegepast, dan geldt voor de verstrekking van een maaltijd met geen meer dan bijkomstig zakelijk karakter een bijzondere waardering van € 3,15 (2013: € 3,05). Voor het regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen geldt daarentegen voor een warme maaltijd een normbedrag van € 4,60 (2013: € 4,45) en een ontbijt of koffiemaaltijd € 2,40 (2013: € 2,30).

Ook de normrente voor een personeelslening is recentelijk gepubliceerd. Wanneer het regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen wordt toegepast, bedraagt de normrente voor 2014 4,0% (2013: 3,0%). Wordt geen of een lager rentepercentage in rekening gebracht aan de werknemer, dan is het verschil belast loon. Bij de werkkostenregeling bestaat er geen normrente maar moet u op zoek gaan naar het rentepercentage dat banken en kredietinstellingen voor deze lening zouden rekenen.

Publicatiedatum: 13 december 2013


Deel dit nieuwsbericht