Normale btw-tarief op boeken op andere fysieke dragers dan papier niet in strijd met EU-recht

Normale btw-tarief op boeken op andere fysieke dragers dan papier niet in strijd met EU-recht

Op 11 september 2014 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen inzake toepassing van het verlaagde tarief op digitale boeken (luisterboeken en e-boeken). Het Hof van Justitie oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is op boeken die op papier zijn gedrukt en dat het normale tarief geldt voor boeken op een andere fysieke drager, zoals een cd, cd-rom of USB-stick. Is daarentegen voor de consument voornamelijk van belang dat alle boeken inhoudelijk overeenstemmen ongeacht hun drager of kenmerken, dan is selectieve toepassing van een verlaagd btw-tarief niet gerechtvaardigd (fiscale neutraliteitsbeginsel).

Het arrest is voor de Nederlandse praktijk niet zo relevant, aangezien het 6%-tarief ook van toepassing is op alle andere dan papieren fysieke dragers waarop de inhoud van een boek is aangebracht (post a30 van tabel I behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968).

Publicatiedatum: 14 september 2014


Deel dit nieuwsbericht