Noteer de aanvraagperiode voor de subsidie praktijkleren

Noteer de aanvraagperiode voor de subsidie praktijkleren

De subsidie voor praktijkleren wordt – achteraf – per studiejaar aangevraagd d.w.z. na afloop van het studiejaar of na afloop van de begeleiding. Als de begeleiding eerder is gestopt dan in de (praktijkleer)overeenkomst is aangegeven, bijvoorbeeld omdat het diploma is behaald, dan is deze datum de einddatum van de begeleiding. De aanvraagperiode loopt vanaf 2 juni 2015 tot en met uiterlijk 15 september 2015 vóór 17.00 uur. Aanvragen die na dit tijdstip worden ontvangen, komen niet in aanmerking. Voor begeleiding uit een voorgaand studiejaar kan geen aanvraag worden ingediend.

 

Na 15 september 2015 wordt gelijktijdig besloten op alle ingediende aanvragen. Een aanvraag die al in juni is ingediend, omdat de begeleiding op dat moment was afgerond, wordt dus pas afgehandeld na het einde van het studiejaar. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen per onderwijscategorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde plaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen.

 

De minister beslist binnen 13 weken na 15 september op de voor het daaraan voorafgaande studiejaar ontvangen aanvragen. De beslissing is direct de vaststelling van de subsidie. Voor het einde van het jaar krijgt de werkgever zekerheid over het te ontvangen subsidiebedrag en dit wordt direct uitbetaald door RVO.nl.

Publicatiedatum: 09 februari 2015


Deel dit nieuwsbericht