Omzet verkoop voorheen verhuurde woningen blijft buiten btw-pro rata

Omzet verkoop voorheen verhuurde woningen blijft buiten btw-pro rata

Op 6 juni 2014 heeft de Hoge Raad arrest gewezen omtrent de invloed van de verkoop van voorheen verhuurde woningen op de mate van aftrek van de btw op algemene kosten. Algemene kosten zijn kosten die niet rechtstreeks aan een bepaalde activiteit van een btw-ondernemer zijn toe te rekenen. Hierbij kan worden gedacht aan huisvestingskosten, ict-kosten, accountantskosten, etc.

Feiten

Een woningcorporatie heeft voorheen verhuurde woningen verkocht. In geschil was of de omzet van de verkoop van deze woningen in aanmerking moest worden genomen voor het vaststellen van de mate van aftrek van de btw op de algemene kosten. Deze mate van aftrek wordt in beginsel vastgesteld aan de hand van: omzet btw-belaste prestaties / totale omzet, ook wel pro rata genoemd. De vraag was dus of de omzet van de verkoop van de voorheen verhuurde woningen moest worden opgenomen in de noemer van de pro rata.

Hoge Raad

De Hoge Raad laat het oordeel Hof Leeuwarden in stand. De omzet van de verkoop van de voorheen verhuurde woningen blijft daarmee buiten de pro rata, hetgeen leidt tot hogere aftrek van btw op de algemene kosten.

Belang voor de praktijk

Het arrest van de Hoge Raad is met name van belang voor woningcorporaties, maar kan ook van belang zijn voor andere btw-ondernemers die voorheen verhuurde woningen verkopen. Dat is het geval als de verkoop van voormalige huurwoningen op zichzelf staat en niet een noodzakelijk verlengstuk is geweest van de bedrijfsactiviteiten van de btw-ondernemer. Of dat het geval is, zal aan de hand van de omstandigheden van het geval moeten worden beoordeeld.

Publicatiedatum: 10 juni 2014


Deel dit nieuwsbericht