Ook gedeeltelijke afkoop van stamrecht toegestaan

Ook gedeeltelijke afkoop van stamrecht toegestaan

Staatssecretaris Weekers van Financiƫn is in de memorie van antwoord bij het pakket Belastingplan 2014 ingegaan op de vragen die zijn gesteld door de Eerste Kamer. Uit deze antwoorden volgt onder meer dat de staatssecretaris voornemens is om de mogelijkheid van een gedeeltelijke afkoop van een stamrecht ook in de wettekst (duidelijker) tot uitdrukking te brengen. Het is immers in overeenstemming met de visie van het kabinet, mede gelet op de beoogde bestedingsimpuls, om een gedeeltelijke afkoop niet te belemmeren.

Verder wordt nogmaals herhaald dat er geen voornemens zijn om de zogeheten crisisheffing over hoge lonen structureel te maken.

Publicatiedatum: 10 december 2013


Deel dit nieuwsbericht