Premiepercentage Wlz voor 2015 3%-punt lager dan AWBZ-premie in 2014

Premiepercentage Wlz voor 2015 3%-punt lager dan AWBZ-premie in 2014

Het premiepercentage in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2015 is vastgesteld op 9,65%. Dit percentage is bekend geworden door publicatie van de Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2015 in de Staatscourant van 18 december 2014.

 

Vaststelling van het premiepercentage Wlz op 9,65% betekent dat het premiepercentage Wlz 2015 3%-punt lager wordt vastgesteld dan het premiepercentage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in het jaar 2014 van 12,65%. Tegenover de lagere Wlz-premie staat een hoger belastingpercentage in de eerste en tweede schijf.

Publicatiedatum: 28 December 2014


Deel dit nieuwsbericht