Premiepercentages sectorfondsen 2015 goedgekeurd

Premiepercentages sectorfondsen 2015 goedgekeurd

De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf).

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor het jaar 2015 vastgestelde premiepercentages voor de sectorfondsen goedgekeurd.

In de nota Premievaststelling Sectorfondsen 2015 staan de sectorpremies voor 2015 genoemd. In de Staatscourant van 28 oktober 2014 is het besluit tot Goedkeuring premiepercentages sectorfondsen 2015 opgenomen. Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat de gemiddelde sectorpremie afneemt van 2,68 procent in 2014 naar 2,16 procent in 2015.

Publicatiedatum: 28 October 2014


Deel dit nieuwsbericht