Regelgeving op moment totstandkoming arbeidsovereenkomst bepalend voor 30%-regeling

Regelgeving op moment totstandkoming arbeidsovereenkomst bepalend voor 30%-regeling

Op 19 juni 2015 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in het cassatieberoep waarbij het ging om de vraag of de voor de 30% bewijsregel vereiste deskundigheid moet worden beoordeeld op basis van de regelgeving die gold op het moment van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst? De Hoge Raad bevestigt deze vraag: als peildatum voor de 30%-regeling moet de datum van de arbeidsovereenkomst worden genomen. Niet van belang is volgens de Hoge Raad dat het verzoek tot toepassing van de 30%-regeling later wordt gedaan en de regelgeving inmiddels is gewijzigd. Toepassing van de 30%-regeling was, ondanks de werknemer in de betreffende casus aan de nieuwe norm voldeed, volgens de Hoge Raad niet mogelijk.

Publicatiedatum: 29 juni 2015


Deel dit nieuwsbericht