Renseigneringsverplichting pas per 1 januari 2022

Renseigneringsverplichting pas per 1 januari 2022

Eerder hebben we bericht dat de renseigneringsverplichting die de IB’47 gaat vervangen een stap dichter bij is. In de brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan dat in beginsel beoogd is de maatregel in werking te laten treden op 1 januari 2021. De haalbaarheid hiervan is echter afhankelijk van de capaciteit en prioritering binnen het portfolio van de Belastingdienst. Daarom zal de maatregel in werking treden bij koninklijk besluit. Indien nodig wordt de invoering van de maatregel uitgesteld tot 1 januari 2022.

De maatregel wordt geformaliseerd de invoering van een artikel 22a in het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (‘UBIB 2001’). De maatregel zou dan ook onderdeel uitmaken van het besluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en enige andere besluiten.

Kijken we naar het besluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en enige andere besluiten dat per 1 januari 2021 in werking is getreden, dan is daarbij geen artikel 22a in het UBIB 2001 ingevoerd. Ook de per 1 januari 2021 geldende tekst van de UBIB 2001 vermeldt geen wijziging.

De Belastingdienst lijkt dus onvoldoende capaciteit te hebben gehad en/of er was geen prioritering binnen het portfolio van de Belastingdienst om deze maatregel per 1 januari 2021 in te voeren. Dan wordt het waarschijnlijk 1 januari 2022.

Publicatiedatum: 06 January 2021


Deel dit nieuwsbericht