Sportverenigingen met zonnepanelen zijn btw-plichtig

Sportverenigingen met zonnepanelen zijn btw-plichtig

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijkheden voor sportverenigingen om te investeren in zonnepanelen. Minister Kamp van Economische zaken heeft geantwoord dat sportverenigingen die duurzaam en tegen vergoeding elektriciteit leveren aan energiemaatschappijen voor de exploitatie van zonnepanelen zijn aan te merken als btw-ondernemer. Voor zover de zonnepanelen worden gebruikt voor belaste leveringen van elektriciteit, hebben sportverenigingen recht op aftrek van de btw die in rekening is gebracht voor de aanschaf, installatie en reparatie van de zonnepanelen. Er bestaat geen recht op btw-aftrek voor zover de zonnepanelen worden gebruikt voor eigen gebruik van de vereniging.

Graag maken wij u attent op de volgende aandachtspunten:

  • drempelbedrag fondswerving: op grond van de btw-vrijstelling voor fondswerving zijn leveringen door sportverenigingen vrijgesteld als de omzet niet meer bedraagt dan € 68.067 per jaar. De omzet van de levering van energie aan de energiemaatschappij telt in het kader van voormeld drempelbedrag mee. Dit kan tot gevolg hebben dat bij overschrijding van het drempelbedrag de exploitatie van de kantine in de btw-heffing valt;
  • verschuldigde btw: om de verschuldigde btw vast te stellen zou precies moeten kunnen worden bepaald hoeveel energie de vereniging over een bepaalde periode aan de energiemaatschappij levert en hoeveel energie de vereniging zelf verbruikt. In de praktijk is dit meestal niet vast te stellen. Particulieren met zonnepanelen mogen forfaitaire bedragen hanteren die zij als verschuldigde btw op de aangifte kunnen vermelden. Voor verenigingen is dit echter niet toegestaan;
  • de mate van aftrek: ook voor de mate van aftrek is het van belang dat kan worden vastgesteld hoeveel energie de vereniging zelf gebruikt en hoeveel zij levert aan de energiemaatschappij;
  • om discussies over de mate van aftrek te voorkomen is het wellicht gunstiger om de zonnepanelen door een beheerstichting te laten plaatsen dan door de vereniging zelf;
  • in de antwoorden wordt een subsidieregeling aangekondigd voor maatregelen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie die per 1 januari 2016 effectief zal worden. Zodra deze subsidieregeling beschikbaar is, zullen wij u hierover nader informeren.

 

Mocht u als vereniging of beheerstichting zonnepanelen hebben of overwegen om hierin te investeren, dan wisselen wij graag met u van gedachte over de btw-gevolgen daarvan. 

Publicatiedatum: 08 april 2015


Deel dit nieuwsbericht