Staatssecretaris niet akkoord met slechts belasten van bovenmatig deel van pensioenaanspraak

Staatssecretaris niet akkoord met slechts belasten van bovenmatig deel van pensioenaanspraak

Rechtbank Gelderland heeft op 5 november 2013 geoordeeld in een zaak waarin een directeur-grootaandeelhouder zijn pensioenaanspraak in eigen beheer te laat had aangepast aan het Witteveenkader. De rechtbank kwam tot de conclusie dat de redelijke aan doel en strekking beantwoordende uitlegging van de wet meebrengt dat alleen loon- en inkomstenbelasting wordt geheven over het bovenmatige deel van de aanspraak. Oftewel, de rechtbank splitst de pensioenregeling in een zuiver en onzuiver deel.

Staatssecretaris Weekers van Financiƫn heeft in een besluit van 4 december 2013 aangegeven dat het oordeel van Rechtbank Gelderland van 5 november 2013 niet als richtsnoer zal dienen. Het feit dat tegen deze uitspraak geen hoger beroep is ingesteld door de belastingdienst, wordt gemotiveerd door te stellen dat de inspecteur om andere redenen dan die in de uitspraak naar voren zijn gekomen, de aanslag heeft moeten vernietigen.

De staatssecretaris wil met het besluit benadrukken dat uit het afzien van hoger beroep niet moet worden afgeleid dat de uitspraak van Rechtbank Gelderland ten aanzien van de partiƫle toepassing van artikel 19b van de Wet op de loonbelasting 1964 door hem wordt gedeeld. Volgens de staatssecretaris is in de wet en wetsgeschiedenis geen aanknopingspunt te vinden dat bij overschrijding van de wettelijke grenzen slechts het bovenmatig deel van de aanspraak wordt belast.

Publicatiedatum: 10 December 2013


Deel dit nieuwsbericht