Terbeschikkingstelling voetbalstadion btw-belaste dienst en geen btw-vrijgestelde verhuur

Terbeschikkingstelling voetbalstadion btw-belaste dienst en geen btw-vrijgestelde verhuur

Het Hof van Justitie heeft op 22 januari 2015 arrest gewezen in de zaak Régie communale autonome du stade Luc Varenne (hierna Régie). Uit het arrest volgt dat de terbeschikkingstelling van een voetbalstadion tegen vergoeding in beginsel voor de btw geen verhuur van onroerende zaken vormt, maar een btw-belaste prestatie.

 

Feiten

Régie is eigenaar van een voetbalstadion. Régie stelt de faciliteiten van het voetbalstadion tegen vergoeding ter beschikking aan een voetbalclub voor het spelen van voetbalwedstrijden.

Régie heeft de btw, die aan haar in rekening is gebracht ter zake van de verkrijging van installaties in het voetbalstadion, volledig in aftrek gebracht.

De Belgische fiscus stelt dat de terbeschikkingstelling van bepaalde installaties van het stadion aan de voetbalclub moet worden beschouwd als de verhuur van onroerende zaken, zijnde een btw-vrijgestelde prestatie. De Belgische fiscus heeft de door Régie in aftrek gebrachte btw dan ook teruggevorderd.

 

Hof van Justitie

Het Hof van Justitie oordeelde dat de terbeschikkingstelling van een voetbalstadion voor voetbalwedstrijden in beginsel geen verhuur van onroerende zaken vormt.

 

Hoewel het Hof van Justitie aanwijzingen geeft om te beoordelen of de terbeschikkingstelling van een stadion een btw-belaste dienst is of btw-vrijgestelde verhuur van onroerende goederen vormt, blijft dit een taak van de nationale rechter. De nationale rechter moet aan de hand van de feiten en de omstandigheden van het geval beoordelen of sprake is van een btw-belaste of btw-vrijgestelde prestatie.

 

Vrijgestelde verhuur of andere prestatie?

In de jurisprudentie is vaker de vraag aan de orde geweest of bij de terbeschikkingstelling van een onroerende zaak sprake is van de (vrijgestelde) verhuur van een onroerende zaak of van een andere (belaste) prestatie. Uit het Europese arrest volgt dat de vraag of de terbeschikkingstelling van een onroerende zaak is te kwalificeren als btw-vrijgestelde verhuur of een btw-belaste prestatie (verhuur-plus) moet worden beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval. Wij verwachten dat met dit Europese arrest de discussies in de praktijk of sprake is van verhuur-plus of btw-vrijgestelde verhuur alleen maar zullen toenemen. De Belastingdienst zal voor sportaccommodaties blijven vasthouden aan de aanwijzingen van de staatssecretaris van Financiën in het ‘sportbesluit’ en voor multifunctionele accommodaties aan het vastgoedbesluit. Wel zal het ministerie van Financiën zich momenteel aan het beraden zijn of het sportbesluit moet worden aangepast, afgezien van de verwachte wijziging van de sportvrijstelling naar aanleiding van Europese jurisprudentie, waarover u eerder bent geïnformeerd.

Publicatiedatum: 30 januari 2015


Deel dit nieuwsbericht