Toegang verlenen tot kleiduivenschietsportvereniging belast met 6% btw

Toegang verlenen tot kleiduivenschietsportvereniging belast met 6% btw

Op 2 februari 2015 is een uitspraak van rechtbank Gelderland gepubliceerd.

Feiten
Belanghebbende is een kleiduivenschietsportvereniging. Tegen betaling maken (aspirant-)leden, recreanten en passanten gebruik van de schietaccommodatie. Daarnaast verkoopt belanghebbende kleiduiven en munitie.
In de periode 1 januari 2008 t/m 31 december 2011 heeft belanghebbende voor de terbeschikkingstelling van munitie en kleiduiven alsmede voor de schietarrangementen voor recreanten het verlaagde btw-tarief van 6% toegepast. Over de contributies van leden en aspirant-leden van de vereniging is geen btw in rekening gebracht.
De inspecteur heeft aan belanghebbende een naheffingsaanslag opgelegd naar aanleiding van een boekenonderzoek. De inspecteur is namelijk van mening dat het algemene tarief van toentertijd nog 19% van toepassing is. In de bezwaarfase heeft de inspecteur zich op het standpunt gesteld dat voor de prestaties aan de recreanten het 6%-tarief mag worden toegepast, omdat sprake is van het gelegenheid geven tot sportbeoefening. Voor het overige blijft de inspecteur bij zijn standpunt dat het normale tarief van toepassing is.

Rechtbank
Omzetbelasting
De rechtbank onderscheidt twee prestaties, enerzijds het beschikbaar stellen van de schietbaan en de kleiduiven en anderzijds de verkoop van munitie.
De rechtbank is verder van oordeel dat het ter beschikking stellen van kleiduiven en het toegang verlenen tot de schietbaan voor de btw als één prestatie dienen te worden beschouwd. Ter zake van de kleiduiven acht de rechtbank het van belang dat geen fysieke levering van kleiduiven plaatsvindt. Het tegoed aan kleiduiven wordt namelijk op een magneetkaart gezet. Bovendien is de kern van de prestatie niet het overdragen van de beschikkingsmacht over de kleiduif, maar het bieden van de mogelijkheid op de baan van belanghebbende te schieten op afgeschoten kleiduiven. Dit is een dienst belast naar het verlaagde tarief (6%) nu sprake is van het gelegenheid geven tot sportbeoefening. De vrijstelling voor sportverenigingen is naar het oordeel van de rechtbank namelijk niet van toepassing, aangezien belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij geen winst beoogd.
De terbeschikkingstelling van munitie is een afzonderlijke prestatie. Er bestaat geen noodzakelijk verband tussen de terbeschikkingstelling van het terrein en de verkoop van de munitie. De levering van de munitie is daarmee belast naar het gewone tarief (21%).

Gelijkheidsbeginsel
Het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van begunstigend beleid of een oogmerk tot begunstiging bij de inspecteur. Daarnaast is niet aannemelijk geworden dat sprake is van het achterwege blijven van een juiste wetstoepassing in de meerderheid van de met belanghebbende vergelijkbare gevallen (meerderheidsregel).

Proceskostenvergoeding
Naar het oordeel van de rechtbank is geen sprake van bijzondere omstandigheden die dienen te leiden tot een integrale proceskostenveroordeling. Er is geen sprake van het tegen beter weten in handhaven van een onjuiste uitspraak door de inspecteur of ernstige onzorgvuldigheid. Daarom wordt het verzoek tot toekenning van een integrale proceskostenvergoeding afgewezen. Wel wordt de inspecteur veroordeelt tot betaling van een forfaitaire vergoeding.

Slot
Kleiduivenschietsportverenigingen die voor nog niet onherroepelijk vaststaande aangiftetijdvakken btw op aangifte hebben voldaan naar het algemene tarief van 21%, doen er verstandig aan om tijdig bezwaar te maken. In het bezwaarschrift kan worden verzocht om aanhouding van het bezwaar in afwachting van de onderhavige procedure. 

Publicatiedatum: 09 februari 2015


Deel dit nieuwsbericht