Uitspraak hof inzake btw-vrijstelling acupunctuur definitief

Uitspraak hof inzake btw-vrijstelling acupunctuur definitief

In een eerder geplaatst nieuwsbericht op onze website hebben wij u geïnformeerd over de op 17 september 2015 gepubliceerde uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch waarin het hof de vraag of acupunctuurbehandelingen zijn vrijgesteld van btw bevestigend heeft beantwoord.

Wij hebben in het vorige nieuwsbericht opgemerkt dat tegen de uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch binnen zes weken beroep in cassatie kan worden ingesteld bij de Hoge Raad. Inmiddels is de termijn verstreken zonder dat er cassatie is ingesteld. Dit betekent dat de uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch definitief is geworden. Doordat de medische btw-vrijstelling op de acupunctuurbehandelingen verricht door artsen die lid zijn van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) van toepassing is, hoeven deze artsen voortaan geen btw meer te berekenen over deze behandelingen. Voor artsen die geen lid zijn van de NAAV en acupunctuurbehandelingen geven, achten wij de medische vrijstelling eveneens van toepassing. Wij geven echter in overweging om dit zekerheidshalve met uw inspecteur van de Belastingdienst af te stemmen.   

Publicatiedatum: 29 oktober 2015


Deel dit nieuwsbericht