UWV stuurt brief over toegekende Ziektewet-uitkeringen in eerste helft 2013

UWV stuurt brief over toegekende Ziektewet-uitkeringen in eerste helft 2013

Voor zover een werkgever geen eigenrisicodrager is, bestaat vanaf 1 januari 2014 de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas uit drie onderdelen: de gedifferentieerde premie WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex.

De gedifferentieerde premie ZW-flex wordt berekend op basis van het zogeheten t-2 beginsel d.w.z. dat deze premie wordt berekend op basis van de Ziektewet-uitkeringen die het UWV twee jaar daarvoor heeft moeten doen aan flexwerkers. Voor 2015 wordt de ZW-flex dus berekend op basis van de Ziektewet-uitkeringen die in 2013 zijn toegekend aan flexwerkers. Heeft het UWV geen Ziektewet-uitkering toegekend aan (ex-)werknemers, dan is de minimumpremie verschuldigd. Deze minimumpremie bedraagt voor grote werkgevers – met een premieloonsom van meer dan € 3.070.000 – in 2014 0,14%. Kleine werkgevers betalen een premie op sectorniveau. Middelgrote werkgevers betalen een gewogen gemiddelde van de sectorpremie en hun individuele premie.

Binnenkort krijgen werkgevers mogelijk een brief van het UWV over de Ziektewet-uitkeringen die in januari 2013 tot en met juni 2013 zijn toegekend aan (ex-)werknemers. Gezien het belang voor de ZW-flex raden we aan deze toekenning van uitkeringen goed te beoordelen. Mocht u het niet eens zijn met of vragen hebben over een toekenning van een ZW-uitkering, dan kan bij het UWV kopieën worden opgevraagd van de beslissingen die zij in januari tot en met juni 2013 aan uw (ex-)werknemer(s) hebben gestuurd.

Publicatiedatum: 15 January 2014


Deel dit nieuwsbericht