VAR verdwijnt per 1 januari 2016

VAR verdwijnt per 1 januari 2016

Eerder hebben we bericht dat het voorstel tot het invoeren van de Beschikking geen loonheffingen (BGL) naar alle waarschijnlijkheid wordt geschrapt. In de plaats van de BGL en het huidige systeem van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) komt een alternatief dat gebaseerd is op (voorbeeld)overeenkomsten die door de Belastingdienst beoordeeld zijn op of het werken op basis van deze overeenkomst leidt tot een (fictieve) dienstbetrekking. Mocht dat laatste niet het geval zijn, dan volgt er een vrijwaring van loonheffingen. Op 21 april 2015 heeft de Belastingdienst op de website hierover een nieuwsbericht geplaatst.

 

In dit nieuwsbericht lezen we dat het alternatief voor de BGL dit jaar wordt voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer en naar verwachting per 1 januari 2016 wordt ingevoerd. Tot die tijd blijft de VAR gelden. Het blijft dus tot 1 januari 2016 belangrijk dat u van opdrachtnemers een VAR overlegd krijgt en dat afhankelijk van de kwalificatie van deze VAR u de acties treft die daarbij horen.

Publicatiedatum: 20 april 2015


Deel dit nieuwsbericht